Ot.prp. nr. 37 (2000-2001)

Endringer i avgiftslovgivningen

Endringer i avgiftslovgivningen

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 37

(2000-2001)

Endringer i avgiftslovgivningen

(Utsatt opphevelse av investeringsavgiftsloven mv.)

Tilråding fra Finansdepartementet av 19. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget