Ot.prp. nr. 37 (2000-2001)

Endringer i avgiftslovgivningen

Endringer i avgiftslovgivningen

Les dokumentet

(Utsatt opphevelse av investeringsavgiftsloven mv.)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget