Ot.prp. nr. 38 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

Om lov om endringer i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget