Ot.prp. nr. 41 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste

Om lov om endringer i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget