Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 44 (1996-97)

Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endring i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

I

I lov 17. desember 1982 nr 86 gjøres følgende endringer:

§ 1 annet ledd skal lyde:

Gebyret beregnes med utgangspunkt i et grunngebyr kalt rettsgebyret. Dette utgjør kr 535.

II

Endringen trer i kraft 1. juli 1997.

Til toppen
Til dokumentets forside