Ot.prp. nr. 46 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Om lov om endringer i åndsverkloven m.m.

Om lov om endringer i åndsverkloven m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget