Ot.prp. nr. 46 (2004-2005)

Om lov om endringer i åndsverkloven m.m.

Om lov om endringer i åndsverkloven m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget