Ot.prp. nr. 49 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget