Ot.prp. nr. 5 (2001-2002)

Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området

Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget