Ot.prp. nr. 50 (2001-2002)

Om lov om endringer i skatteloven (ny ettårsregel)

Om lov om endringer i skatteloven (ny ettårsregel)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget