Ot.prp. nr. 50 (2007-2008)

Om lov om individuell pensjonsordning

Om lov om individuell pensjonsordning

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget