Ot.prp. nr. 55 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Om lov om register for frivillig virksomhet

Om lov om register for frivillig virksomhet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget