Ot.prp. nr. 55 (2006-2007)

Om lov om register for frivillig virksomhet

Om lov om register for frivillig virksomhet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget