Ot.prp. nr. 57 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget