Ot.prp. nr. 6 (2002-2003)

Om lov om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap

Om lov om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget