Ot.prp. nr. 65 (1997-98)

Om lov om endring av kredittilsynsloven samt endringer i visse andre lover på Finansdepartementets område (stans av ulovlig virksomhet mv.)

Om lov om endring av kredittilsynsloven samt endringer i visse andre lover på Finansdepartementets område (stans av ulovlig virksomhet mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget