Ot.prp. nr. 66 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Om lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell)

Om lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget