Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Om lov om statens embets- og tjenestemenn

Om lov om statens embets- og tjenestemenn

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget