Ot.prp. nr. 68 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (utdanningspermisjon)

Om lov om endringer i lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (utdanningspermisjon)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget