Ot.prp. nr. 69 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 1. juli 1994 nr 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apoteketaten

Om lov om endringer i lov 1. juli 1994 nr 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apoteketaten

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget