Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 7 (2001-2002)

Om lov om endringar i aksjelovgivinga m.m.

Til innhaldsliste

Tilråing

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringar i aksjelovgivinga m.m.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i aksjelovgivinga m.m. i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til toppen
Til forsida av dokumentet