Ot.prp. nr. 71 (1998-99)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget