Ot.prp. nr. 71 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget