Ot.prp. nr. 71 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon og i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap

Om lov om endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon og i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget