Ot.prp. nr. 72 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget