Ot.prp. nr. 73 (2006-2007)

Om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 26 om ­skadeserstatning (gjennomføring av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon)

Om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 26 om ­skadeserstatning (gjennomføring av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget