Ot.prp. nr. 79 (2004-2005)

Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Les dokumentet

(ansvar for oppryddingstiltak etter sjøulukker m.m.)

Følg proposisjonen på Stortinget