Ot.prp. nr. 80 (2005-2006)

Lov om beredskapslagring av petroleumsprodukt

Lov om beredskapslagring av petroleumsprodukt

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget