Ot.prp. nr. 83 (2002-2003)

Lov om endring i forvaltningslova (klagerett når klageinstansen avviser)

Lov om endring i forvaltningslova (klagerett når klageinstansen avviser)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget