Ot.prp. nr. 84 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om lov om endringer i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.

Om lov om endringer i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget