Ot.prp. nr. 84 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.

Om lov om endringer i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget