Ot.prp. nr. 89 (1998-99)

Om lov om helsemessig og sosial beredskap

Om lov om helsemessig og sosial beredskap

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget