Ot.prp. nr. 97 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 11 juni 1993 nr 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven)

Om lov om endringer i lov 11 juni 1993 nr 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget