Ot.prp. nr. 98 (2002-2003)

Om lov om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av politijuristenes påtalekompetanse mv.)

Om lov om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av politijuristenes påtalekompetanse mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget