Overholdelse av aldersgrensen 18 år ved salg av tobakksvarer - høring

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist 1. august 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.01.04