Påvirkes velgerne av meningsmålinger? Mulige konsekvenser av publiserte meningsmålinger

Rapport

Rapport

Påvirkes velgerne av meningsmålinger? Mulige konsekvenser av publiserte meningsmålinger

En utredning utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet i mars 2006 av Ragnar Waldahl, Bernt Aardal og Audun Beyer, Universitetet i Oslo