Følgeevaluering Statens hus

Oxford Research AS: Delrapport fra følgeevaluering

Kommunal- og distriktsdepartementet har gitt Oxford Research AS ansvar for å følgeevaluere pilot Statens hus. Pilotene er midtveis i pilotperioden, og Oxford har levert delrapport.

Les hele rapporten her(PDF)