PIRLS-undersøkelsen

Det er Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger som administrerer PIRLS-undersøkelsen i Norge. PIRLS 2006 omfatter en kartlegging av elevers leseferdigheter i 42 land, og Norge deltar med elever på 4. trinn (10-åringer) og et mindre utvalg elever på 5. trinn (11-åringer).

I 1991 var IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ansvarlig for den første internasjonale leseundersøkelsen som Norge deltok i. Undersøkelsen omfattet 9-åringer og 14-åringer i 32 land. . På slutten av 90-tallet tok IEA initiativet til en ny leseundersøkelse, PIRLS 2001 (Progress in International Reading Literacy Study), som omfattet elever på 4. trinn (10-åringer) i 32 land. IEA ønsker å gjennomføre undersøkelsen hvert 5. år. PIRLS 2006 omfatter 42 land, og Norge deltar med elever på 4. trinn (10-åringer) og et mindre utvalg elever på 5. trinn (11-åringer).

Det er Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger som administrerer PIRLS-undersøkelsen i Norge. Du finner de aktuell erapportene om norske elevers leseferdigheter ved å klikke på lenken under.  

http://lesesenteret.uis.no/forskning/leseundersoekelser/pirls/