Politiregisterutvalget

Politiregisterutvalget

Opprettet av Justisdepartementet.

Gjennomgå strafferegistreringslovgivningen og utarbeide forslag til ny lov om politiregistre.

Utvalgets funksjonstid: 2. kvartal 2002

Medlemmer:

Gammelgård, Per, byrettsdommer, Oslo byrett, Oslo, leder

Fredwall, Katrine Kjærheim, førstekonsulent, Justisdepartementet, Nesodden,

Førsund, Frank Cook, politiavdelingssjef, Bergen politidistrikt, Bergen

Kaspersen, Knut-Brede, seksjonssjef, Datatilsynet, Oslo

Kristiansen, Janne, advokat, selvstendig næringsdrivende, Moss

Myhrer, Tor-Geir, førstestatsadvokat, Riksadvokatembetet, Oslo

Peters, Sylvia, seniorrådgiver, Justisdepartementet, Bærum

Svor, Magne, underdirektør, Justisdepartementet, Oslo

Sekretær:

Adamsen, Dag Egil, politiadjutant, Kriminalpolitisentralen, Oslo

VEDLEGG