Post- og teletilsynets foreløpige konklusjoner for det fjerde riksnettet

Post- og teletilsynets foreløpige konklusjoner for det fjerde riksnettet

Dato: 26.08.2002
Saksnr.: 2002/ASK
Saksbehandler: ASK

"PT har vurdert å redusere frekvensbruken i det fjerde riksnettet ved å erstatte høyeffektssenderne på Bokn, Mosvik og Halden/Kongsberg med alternative løsninger, jf radiokonsesjonsutlysingens pkt. 5, c.

I områdene rundt Stavanger og Trondheim ser det foreløpig ut til at senderne kan beholdes, avhengig av aksept fra naboland. I området rundt Oslofjorden er presset på frekvensene størst, og området har høy tetthet av lyttere. For å kunne dekke intensjonene om at et femte riksnett for radio skal nå 50-70% av befolkningen, er det nødvendig å etablere en høyeffektssender for det femte riksnettet i østlandsområdet. Fordi området har dekning fra flere hovedsendere i det fjerde riksnettet, har PT ansett det mulig å erstatte en av høyeffektssenderne i det fjerde riksnettet med småsendere. PT vurdererer at senderen i Halden gir den beste løsningen for et nytt femte riksnett. Det er foreløpig ikke funnet fullgode løsninger for å erstatte visse mindre deler av dekningen etter denne senderen i det fjerde riksnettet.

Dersom ikke naboland har problemer med nye høyeffektsfrekvenser på Bokn og Mosvik, er konklusjonen for det fjerde riksnettet at den eneste senderen som må avgis er Halden-senderen.

Reduksjonen i dekning for det fjerde riksnettet vil avhenge av i hvilken grad det er mulig å oppnå alternativ dekning i mindre deler av Østfold og Vestfold. Post- og teletilsynet utreder fortsatt ulike løsninger for disse områdene, som Kultur- og kirkedepartementet vil vurdere nærmere på et senere tidspunkt.

Vi viser for øvrig til Post- og teletilsynets brev av 14. august 2002."