Arbeidsprogram for norsk europapolitikk i 2015

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen la i februar fram sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2015.

Les programmet med tilhørende liste over aktuelle EU/EØS-saker.