Prop. 1 S (2009–2010)

For budsjettåret 2010 under Finansdepartementet
Utgiftskapitler: 20–51 og 1600–1650 Inntektskapitler: 3024–3051, 4600–4638, 5341, 5580 og 5605

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget