Prop. 1 S (2009–2010)

For budsjettåret 2010 under Barne- og likestillingsdepartementet Utgiftskapittel: 800–868, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget