Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

2 Forsvarets operative struktur 2012

Felleselementer

Hæren

Sjøforsvaret

Luftforsvaret

Heimevernet

Etterretningstjenesten

Forsvarets operative hovedkvarter

Forsvarets spesialstyrker (FSK/HJK og MJK)

Felles logistikk og sanitet:

- Transportkontrollenhet

- Luftterminalenhet

- Havne- og jernbaneterminalenhet

- Deployerbare logistikkbaser/Nasjonale støttelementer

- Theatre enabling force

- Felles landtransport-kompani

- Felles vannrenseenhet

- Forsvarets felles sanitetsstyrker

- Vertslandsstøtte-bataljon

- Strategisk luft- og sjøtransport

Felles ledelsesstøtte og operativ støtte:

- Kapasitet for militære datanettverks- operasjoner (CNO-enhet)

- Eksplosivryddeenhet og jammeenhet (EOD/IEDD enhet)

- Militærpolitienhet

- Felles NATO luft-og bakkeovervåkning (NAEW&CF, AGS)

- Kapasitet for deployerbar kommunikasjon og informasjon (KKIS-enhet)

1 Brigade

- Brigadekommando

- 2 mekaniserte bataljoner

- 1 lettpansret bataljon

- Etterretningsbataljon

- Sambandsbataljon

- MP-kompani

- Artilleribataljon

- Ingeniørbataljon

- Logistikkbataljon

- Sanitetsbataljon

HM Kongens Garde

Grensevakten

Forsvarets spesialkommando/Hærens Jegerkommando (FSK/HJK)

1 taktisk maritim kommando (CNORTG)

6 MTB Skjold-klasse

5 Fridtjof Nansen-klasse fregatter med NH-90 helikoptre

3+3 Oksøy-/Alta-klasse minejakt/-sveip

6 Ula-klasse ubåter

Marinejegerkommandoen

Minedykkerkommandoen

Kystjegerkommandoen

Logistikk- og støttefartøy

Kystvakt:

1 Svalbard-klasse ytre kystvakt med NH-90

3 Nordkapp-klasse ytre kystvakt med NH-90

6 Ålesund/Harstad/ Barentshav-klasse ytre kystvakt

5 Nornen-klasse indre kystvakt

Luftkontroll og varsling (K&V)

- CRC Sørreisa

- CRC Mågerø

48 + 9 F-16 kampfly

18 Bell 412 helikoptre

4+2 P-3 C/N maritime patruljefly

3 DA-20 EK/VIP fly

4 C-130J transportfly

1 NASAMS luftvernbatteri

Basesett luft

(14 maritime helikoptre NH-90)

Redningstjeneste:

12 Sea King rednings-helikoptre

45 000 befal og mannskaper organisert i:

- Innsatsstyrker

- Forsterkningsstyrker

- Oppfølgingsstyrker

11 distrikter og en SHV-kommando

Til forsiden