Prop. 1 S (2010–2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011
Utgiftskapitler: 1800–1870, 2440, 2442 og 2490 Inntektskapitler: 4800–4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2009

Følg proposisjonen på Stortinget