Prop. 1 S (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014
Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget