Prop. 1 S (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014
Utgiftskapitler: 600–667, 2470, 2541–2542, 2620–2690 Inntektskapitler: 3600–3642, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget