Proposisjoner til Stortinget

Prop. 111 L (2012–2013)

Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger)

Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget