Prop. 129 L (2011–2012)

Endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet)

Endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget