Prop. 14 S (2013–2014)

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget