Prop. 146 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2013–2020

Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2013–2020

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget