Prop. 146 S (2010–2011)

Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2013–2020

Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2013–2020

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget