Prop. 146 S (2012–2013)

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget