Prop. 165 S (2012–2013)

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv.

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget