Prop. 31 L (2013-2014) Endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven (navneendring og hjemmel til felles forskrift)

Helse- og omsorgsdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Statsråd: Bent Høie

 

 

 

 

Ref. nr.:  

 

Saksnr.:    13/4758

 

Dato:        13.12.13

 

 

Prop. 31 L (2013-2014) Endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven (navneendring og hjemmel til felles forskrift)

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 13. desember 2013, godkjent i statsråd samme dag.

Link til Prop.31 L (2013-2014)