Prop. 35 S (2012–2013)

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget